Πρόγραμμα Σπουδών


Γ' Λυκείου

Θετική Κατεύθυνση

Βασικό Πακέτο
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
Βιολογία 1,5
Χημεία 1,5
Έκθεση 2
Σύνολο 13

Επιλογής
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά (Γ.Π) 2
Βιολογία (Γ.Π) 1
ΑΟΘ 2

Σημειώσεις:
 • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα 3-5 ατόμων
 • Το μάθημα των Μαθηματικών Κατ. διαρκεί 55 λεπτά
 • Αναλυτικές σημειώσεις-βιβλία σε όλα τα μαθήματα
 • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
 • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Θεωρητική Κατεύθυνση

Βασικό Πακέτο
Μάθημα Ώρες
Αρχαία / Γνωστό 1,5
Αρχαία / Άγνωστο 2
Γραμματική-Συντακτικό 1,5
Λατινικά 2
Λογοτεχνία 1,5
Ιστορία 1,5
Έκθεση 2
Σύνολο 12

Επιλογής
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά (Γ.Π) 2
Βιολογία (Γ.Π) 1
ΑΟΘ 2

Σημειώσεις:
 • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα 3-5 ατόμων
 • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
 • Αναλυτικές σημειώσεις-βιβλία σε όλα τα μαθήματα
 • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
 • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Βασικό Πακέτο
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
ΑΕΠΠ 2
ΑΟΔΕ 1
Έκθεση 2
Σύνολο 13

Επιλογής
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά (Γ.Π) 2
Βιολογία (Γ.Π) 1
ΑΟΘ 2

Σημειώσεις:
 • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα 3-5 ατόμων
 • Το μάθημα των Μαθηματικών Κατ. διαρκεί 55 λεπτά
 • Αναλυτικές σημειώσεις-βιβλία σε όλα τα μαθήματα
 • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
 • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση