Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου | Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Ιστορία
Αρχαία
Λατινικά
Σύνολο
ΩΡΕΣ
2
2
4
3
11
Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση