Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου | Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Οικονομία
Μαθηματικά
Πληροφορική
Σύνολο
ΩΡΕΣ
2
3
4
2
11
Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση