Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου | Επιστημών Υγείας


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Χημεία
Βιολογία
Φυσική
Σύνολο
ΩΡΕΣ
2
3
3
4
12
Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση