Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου | Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αρχαία (Γνωστό-Άγνωστο)
Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Άλγεβρα
Σύνολο
ΩΡΕΣ
3
1
2
2
8

Προετοιμασία Γ΄ λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αρχαία
Λατινικά
Σύνολο
ΩΡΕΣ
1
1
2

Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση