Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου


Α' Γυμνασιου


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικά-Φυσική
Ελληνικά
Σύνολο
ΩΡΕΣ
2
2
4

Β' Γυμνασιου


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικά
Φυσική - Χημεία
Ελληνικά
Σύνολο
ΩΡΕΣ
2
1,5
3
6,5

Γ' Γυμνασιου


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικά
Φυσική - Χημεία
Ελληνικά
Σύνολο
ΩΡΕΣ
2
1,5
3
6,5
Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση