Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Λυκείου


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φυσική
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Χημεία
Αρχαία
Σύνολο
ΩΡΕΣ
1,5
2
1,5
1,5
1
1,5
9
Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση