Εμπέδωση Lab

Ο εργαστηριακός μας χώρος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος με σύγχρονα όργανα και αναλώσιμα υλικά. Διαθέτει διαδραστικό πίνακα, υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και ατομικά τάμπλετ για τους μαθητές. Οι εργαστηριακές ασκήσεις προγραμματίζονται από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στην διεξαγωγή πειραμάτων για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Τα πειράματα διεξάγονται είτε με μορφή επίδειξης, είτε ατομικά από τους ίδιους τους μαθητές με την καθοδήγηση του υπεύθυνου εργαστηρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης ο μαθητής συμπληρώνει το προβλεπόμενο φύλλο εργασίας και έτσι επιτυγχάνεται η αφομοίωση της ύλης.