Πρόγραμμα Σπουδών


Β' Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Βασικό Πακέτο
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία (Γνωστό-Άγνωστο) 3
Λατινικά 1
Έκθεση 1,5
Άλγεβρα 2
Φυσική 1,5
Σύνολο ωρών 9

Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Γ.Π 1
Γεωμετρία 1
Χημεία 1

Σημειώσεις:
 • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
 • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
 • Αναλυτικές σημειώσεις-βιβλία σε όλα τα μαθήματα
 • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
 • Υπηρεσία Key-school
 • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Θετικών Σπουδών

Βασικό Πακέτο
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Φυσική Κατ. 2
Μαθηματικά Κατ. 2
Έκθεση 1,5
Άλγεβρα 2
Φυσική 1,5
Σύνολο ωρών 9

Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Γεωμετρία 1
Χημεία 1
Αρχαία Γ.Π 1

Σημειώσεις:
 • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
 • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
 • Αναλυτικές σημειώσεις-βιβλία σε όλα τα μαθήματα
 • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
 • Υπηρεσία Key-school
 • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση