Η φιλοσοφία της ...Εμπέδωσης

 • Περιβάλλον διδασκαλίας που είναι χώρος έμπνευσης.
 • Οι καθηγητές που διδάσκουν είναι εξειδικευμένοι, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και έχουν όρεξη για σωστή δουλειά και όραμα για μεγάλες επιτυχίες.
 • Η διάρκεια ωριαίας διδασκαλίας δεν περιορίζεται στα 45 λεπτά αλλά επεκτείνεται στα 55 λεπτά.
 • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα.
 • Τα τμήματα είναι αυστηρά ομοιογενή και αποτελούνται από 3 έως 5 άτομα.
 • Για την εμπέδωση της ύλης διενεργούνται τακτικά διαγωνίσματα και έκτακτα μαθήματα χωρίς καμία έξτρα επιβάρυνση.
 • Οι γονείς ενημερώνονται πλήρως για την πρόοδο των μαθητών μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας key-school και συνεργάζονται με το διδακτικό προσωπικό.
 • Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Τα δίδακτρα παραμένουν σε λογικά χαμηλά επίπεδα.
 • Ειδικές τιμές για πολύτεκνες οικογένειες.
 • Υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές.
 • Οργανωμένες δραστηριότητες για μαθητές.
Η επιλογή στο φροντιστήριο Εμπέδωση θα σας δώσει ολοκληρωμένες απαντήσεις στις απορίες που σίγουρα θα έχετε...