Πρόγραμμα Σπουδών


Α' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Ελληνικά 2

Β' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Φυσική-Χημεία 2
Ελληνικά 3

Γ' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Φυσική-Χημεία 2
Ελληνικά 3

Σημειώσεις:
  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων
  • Κάθε μάθημα διαρκεί 55 λεπτά
  • Αναλυτικές σημειώσεις-βιβλία σε όλα τα μαθήματα
  • Μηνιαία διαγωνίσματα σε ενότητες ύλης
  • Έκτακτα μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση